En vara har lagts i din kundkorg, du hittar kundkorgen överst på sidan.

Om Statens konstråd

Statens konstråd undersöker och utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Genom platsspecifik konst, tillfälliga projekt, stadsutvecklingsprojekt samt diskussioner och publikationer arbetar vi för att bidra till såväl den samtida konstens som de offentliga rummens utveckling. Offentlig konst omfattar alla former av samtidskonst som visas i offentliga rum eller berör frågor om det gemensamma.

Samtidskonst utgörs inte bara av objekt, utan upplevelse, social interaktion och kritiskt – kreativt förhållningssätt. På liknande sätt är de offentliga rummen inte bara gatan och torget, utan i minst lika hög grad de sociala och mentala offentliga rummen, de som uppstår när vi interagerar och åsikter bryts. Denna väv av komplexa och dynamiska situationer är Statens konstråds självklara spelplan.

Konstrådet har en lång tradition av nära samarbete med konstnärer för att producera nya verk. I centrum av vår verksamhet utforskar konstnärer och kuratorer fritt konstens relation till de offentliga rummen. Ur detta arbete genereras kunskap och metoder som kan tillämpas i olika samhällssituationer som till exempel stadsutveckling där konstnärens roll snarare än att skapa egna verk är att tillföra en specifik social eller gestaltande kompetens.

I grunden för Konstrådets uppdrag finns en demokratisk ambition, en tro på att konsten är en viktig del i samhällsbygget och att den ska vara tillgänglig för alla. Att visa samtida konst på de platser där människor rör sig är en fantastisk möjlighet och en utmaning i spänningsfältet mellan nyskapande och tillgänglighet. Genom vårt arbete med statliga verksamheter kan vi tillföra konst i så skilda miljöer som kriminalvård och ungdomshem, där konsten i vissa fall är den enda kultur som är tillgänglig, till många av landets universitet och högskolor, där de frågor som samtidskonsten ställer möter forskarens undersökande av vår värld.

Statens konstråd grundades 1937 och är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. I de projekt som Konstrådet producerat under snart 80 år kan man se viktiga konstnärliga avtryck i utvecklingen av det svenska samhället. Konstrådet grundades i en fas av stark förändring och uppbyggnad av den svenska välfärdsstaten. Idag befinner vi oss i en annan fas av intensiv förändring där det finns ett stort behov av att söka nya sätt att formulera det gemensamma.

För att följa med i förändringarna i samhället och den utveckling som samtidigt sker i samtidskonsten förändras uppdraget nödvändigtvis över tid. 2012 började vi gå från att arbeta med permanenta konstverk och en stor samling i statlig miljö, till att också utveckla fria format, stadsutveckling och inte minst diskussion och fördjupning med fokus på nya praktiker av offentlig konst.