An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 158

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Konsten att gestalta offentliga miljöer : Samverkan i tanke och handling

Henrik Orrje (red.), Anna Lindholm (red.)

Det finns inte några genvägar för att skapa hållbara offentliga miljöer. Ofta handlar det om att bryta invanda tankemönster för att på nya sätt kunna verka tillsammans när offentliga byggnader, platser och landskap ska gestaltas.

Denna bok skildrar hur ett stort antal offentliga och privata aktörer, samt fyra statliga myndigheter, under fyra år har samverkat för att stärka en helhetssyn som i högre grad förmår väga samman olika perspektiv för att stärka olika gestaltningsområdens roll i samhällsutvecklingen.
Konsten att gestalta offentliga miljöer

ISBN 9789198094510

Hard cover

255 pages

Published 2014

Language swe

Price from SEK 158