Book of the month

I det gemensamma

Konsten att gestalta offentliga miljöer

Samverkan i tanke och handling

Konsten att gestalta offentliga miljöer
ISBN: 9789198094510
Hard cover: 255 pages
Published: 2014
Language: swe

By Henrik Orrje (red.), Anna Lindholm (red.)

Price: SEK 158
Det finns inte några genvägar för att skapa hållbara offentliga miljöer. Ofta handlar det om att bryta invanda tankemönster för att på nya sätt kunna verka tillsammans när offentliga byggnader, platser och landskap ska gestaltas.

Denna bok skildrar hur ett stort antal offentliga och privata aktörer, samt fyra statliga myndigheter, under fyra år har samverkat för att stärka en helhetssyn som i högre grad förmår väga samman olika perspektiv för att stärka olika gestaltningsområdens roll i samhällsutvecklingen.