Book of the month

I det gemensamma

Offentlig konst - Ett kulturarv

Tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten konst

Offentlig konst - Ett kulturarv
ISBN: 9789198094527
Hard cover: 400 pages
Published: 2014
Language: swe

By Karin Hermerén, Henrik Orrje

Price: SEK 211
Med dagens perspektiv på samhällsutvecklingen i 1900-talets Sverige är det naturligt att intresset har ökat för att kartlägga den offentliga byggnadsanknutna konsten som kulturhistoriskt bevarandevärda delar av välfärdssamhällets kulturmiljöer. Den offentliga konsten ger oss kunskap om den moderna tidens samhällsförändringar och är en viktig källa till förståelse för de offentliga miljöernas betydelse som platser tillgängliga för alla i det demokratiserade Sverige.