Månadens bok

Public Art (Now)

Statens konstråd årskatalog 38

Levereras med engelskt supplement

Statens konstråd årskatalog 38
Häftad: 200 sidor
Utgiven: 2009

Av Anna Nyström (red.)

Pris: 89 kr