Månadens bok

Public Art (Now)

Om eddy.se ab

eddy.se ab har Statens konstråds uppdrag att marknadsföra, sälja och distribuera myndighetens publikationer.

Tveka inte att kontakta oss om Du har några frågor eller synpunkter:

eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby

Besöksadress:
Barlingbo skola
621 78 Visby

Telefon 0498-253900

Telefax 0498-249789

E-post order: order@bokorder.se

Frågor om fakturor och betalningar: ekonomi@eddy.se